Matigen bestuurlijke boete vanwege overschrijden redelijke termijn artikel 6 EVRM

Twee eigenaren van een pand in Amsterdam krijgen van het college van burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete opgelegd van € 61.500,= per persoon. De aanleiding is een melding in april 2017 dat de drie woningen in het pand voortdurend worden verhuurd aan toeristen en dat veel overlast oplevert. De boete bedraagt € 20.500,= per woning per persoon.

 

Controle

Tijdens een controle in mei 2017 zijn vier toeristen uit Cyprus aangetroffen die verklaarden dat ze de woning voor €  2.500,=  hebben gehuurd. Verder wordt  het gehele pand op internet voor toeristische verhuur aangeboden.

Volgens het college zijn de woningen onttrokken aan de woonvoorraad zonder dat daarvoor een vergunning is verleend en wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor vakantieverhuur. Ook zijn er geen aanwijzingen dat familieleden van de eigenaren hun hoofdverblijf in het pand hebben.

 

Oordeel van de Rechtbank

In beroep oordeelt de rechtbank dat voor twee woningen de boetes terecht werden opgelegd, voor de andere woning niet.  De boete wordt teruggebracht tot € 41.000,=  per persoon.

 

Hoger beroep

De eigenaren laten het er niet bij zitten en gaan in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze voeren onder andere aan dat er wel  degelijk sprake is van vakantieverhuur en in een woning belangrijke persoonlijke spullen van hun  vader waren opgeslagen. In deze woning zijn ook nooit toeristen aangetroffen. De eigenaren vinden ook dat de boete moet worden gematigd vanwege hun financiële situatie.

De Afdeling gaat hier niet in mee en oordeelt dat de woningen zijn onttrokken aan de woningvoorraad en het college bevoegd was een boete op te leggen.

 

matiging van de boete

Het verzoek om matiging vanwege de financiële situatie wordt afgewezen omdat de boete niet onevenredig is. Het gaat hier volgens de Afdeling om een ernstige overtreding omdat de problemen rondom vakantieverhuur in Amsterdam aanmerkelijk zijn. En er is geen sprake geweest van incidentele verhuur voor korte duur. Gelet op de huurprijs en het aantal recensies is bovendien aannemelijk dat de eigenaren goed hebben verdiend aan de verhuur.

De boete wordt echter wel gematigd omdat de totale procedure onredelijk lang heeft geduurd. In artikel 6 EVRM is bepaald dat gerechtelijke procedures binnen een redelijke termijn worden beslecht. In een uitspraak van 29 januari 2014 heeft de grote kamer van de Afdeling bepaald dat de redelijke termijn vier jaar bedraagt.

In deze zaak is de redelijke termijn aangevangen in mei 2017 toen de boetekennisgevingen naar de eigenaren werden verstuurd. Op dat moment konden zij in redelijkheid verwachten dat het college hen een boete zou opleggen. De redelijke termijn is geëindigd met de uitspraak van de Afdeling, dat was op 21 december 2022. De totale procedure heeft  5 jaar en 7 maanden geduurd en dat is dus 19 maanden te lang. De Afdeling ziet hierin aanleiding om de boete te matigen met 20% tot een bedraag van € 32.800,=  per persoon.

 

Compensatie of schadevergoeding

De eigenaren worden hier terecht met een flinke korting op hun boetes gecompenseerd voor de lange duur van de procedure. Als u in een bestuursrechtelijke procedure zit die langer dan vier jaar duurt, dan kan het zijn dat u ook in aanmerking komt voor een korting op de boete. In andere bestuursrechtelijke procedures, waar het niet gaat over boetes, kunt u in aanmerking komen voor een immateriële schadevergoeding als de redelijke termijn van vier jaar wordt overschreden. Deze schadevergoeding bedraagt dan  € 500,= per half jaar overschrijding. U moet daar dan wel om vragen in de lopende procedure, het wordt niet ambtshalve getoetst.

 

Zit u in een bestuursrechtelijke procedure en heeft u hier vragen over?

Neem gerust contact met mij op of vraag het een van onze andere specialisten van team bestuursrecht

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

29 december 2022

Mark van den Hoff

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten