Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet bekend

De Omgevingswet regelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving (wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur) in één alomvattende regeling. Volgens de laatste planning zou de Omgevingswet worden ingevoerd op 1 januari 2021, maar de invoering is vanwege de coronacrisis uitgesteld. Hierover schreef ik in een vorig artikel.

corona-themadossier-omgevingswet-uitgesteld 

Inmiddels hebben het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022.

Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer ter goedkeuring neergelegd bij de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van 1 januari 2022 definitief vastgesteld.

Tom Jeltema

Tom Jeltema

28 mei 2020

Tom Jeltema

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten