Schuldsanering door dwangakkoord mogelijk?

In een recente uitspraak van 21 maart 2023 heeft de Rechtbank Noord-Holland een verzoek tot dwangakkoord toegewezen. Een aantal concurrente crediteuren hadden niet ingestemd met een aangeboden minnelijke schuldregeling.

In verhouding werd een beperkt bedrag aan de concurrente schuldeisers aangeboden van 1.19%. Een enkele schuldeiser heeft geen reden voor de weigering opgegeven. De lokale bank was van oordeel dat het voorstel niet in verhouding staat tot de vordering.

 

Afweging van de rechtbank

Daarbij heeft de rechtbank een afweging gemaakt van de argumenten van partijen. Zo heeft de schuldeiser recht op betaling. Alleen in bijzondere gevallen kan een schuldeiser gedwongen worden om in te stemmen met een schuldregeling. De rechtbank moet daarbij rekening houden met de belangen van de schuldenaar en alle schuldeisers.

Uit de uitspraak komt naar voren dat de rechtbank op het navolgende let:

  • Is het aanbod getoetst door een onafhankelijke en deskundige partij?
  • Is het aanbod goed en betrouwbaar gedocumenteerd?
  • Is het aanbod het uiterste wat de schuldenaar kan aanbieden?
  • Biedt toelating tot de WSNP aan de schuldeisers betere vooruitzicht op betaling?
  • Hoeveel schuldeisers zijn er en hoeveel daarvan weigeren met het aanbod in te stemmen?
  • Hoe groot is het aandeel van de weigerende schuldeisers in de totale schuldenlast?

 

Bijzondere positie schuldenaar

De rechtbank gaat in het oordeel in op de bijzondere positie van de schuldenaar en komt tot het oordeel dat onder de gegeven omstandigheden het aanbod wat gedaan is het maximaal haalbare is waartoe de schuldenaar financieel in staat moet worden geacht. Ook is uit het voortraject gebleken dat de schuldenaar zich voldoende heeft ingespannen om in die periode zoveel als mogelijk te sparen ten behoeve van de regeling. Ook stelt de rechtbank vast dat de schuldsaneringsregeling minder oplevert dan de aangeboden schuldregeling.

Gelet daarop en ook omdat de vooruitzichten van de schuldeisers bij aanvaarding van het akkoord gunstiger zijn dan bij verwerping daarvan en dat alle overige schuldeisers in ruime meerderheid hun medewerking aan de voorgestelde regeling hebben verleend, oordeelt de rechtbank dat de overgebleven schuldeisers in redelijkheid niet tot hun weigering hebben kunnen komen. Daarbij speelt dat de schuldeiser die in het geheel niet heeft gereageerd een beperkte vordering heeft en voorts dat de lokale bank uiteindelijk heeft bericht toch met het voorstel in te kunnen stemmen.

 

WHOA

Dit dwangakkoord staat los van de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord maar geeft wel aan dat na gedegen belangenafweging een schuldsanering door dwangakkoord mogelijk is.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het dwangakkoord, neemt u dan contact op met een van onze specialisten

Jeroen Hellendoorn

Jeroen Hellendoorn

2 mei 2023

Jeroen Hellendoorn

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten