Zwangerschaps- en bevallingsverlof

 

 

Zwangerschapverlof

Een zwangere werkneemster heeft recht op zwangerschapsverlof vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling, of vanaf tien weken voor die dag indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft tot en met de dag van de bevalling. De vermoedelijke datum van bevalling moet blijken uit een aan de werkgever over te leggen schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige. Het zwangerschapsverlof gaat in uiterlijk vier weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling of uiterlijk acht weken voor die dag indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft.

 

Bevallingsverlof

Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de vermoedelijke datum van bevalling, dan wel, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van bevalling, minder dan zes weken heeft bedragen of, indien het een zwangerschap van meer dan een kind betreft, minder dan tien weken heeft bedragen.

 

Aanvragen en mededeling werkgever

De zwangere werkneemster dient het zwangerschaps- en bevallingsverlof uiterlijk drie weken voordat het verlof ingaat aan te vragen bij de werkgever. Mededeling van de bevalling moet uiterlijk op de tweede dag volgend op die van de bevalling plaatsvinden.

 

Uitkering

De zwangere werkneemsters hebben tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof recht op een uitkering van UWV ter hoogte van het dagloon. De werkgever zal een aanvraag voor een uitkering doen bij UWV. 

 

VRAGEN?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten uit team Arbeidsrecht.

Meer informatie kunt u vinden in ons kennisdossier Legally Pregnant.

Bianca van Rijswijk

Bianca van Rijswijk

26 januari 2024

Bianca van Rijswijk

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten