Burgemeester sluit bloemenwinkel in Eindhoven

De burgemeester van Eindhoven heeft op 8 september 2020 een pand gedurende vier maanden gesloten. De aanleiding voor de sluiting is een politieonderzoek waarbij voorwerpen werden aangetroffen voor het opzetten van een grootschalige hennepkwekerij en de antecedenten van de huurder. Deze huurder, die in het pand een bloemenzaak uitbaat, vecht de sluiting aan.

 

Eerste waarschuwing

Bij de rechtbank voert de huurder onder andere aan dat hij eerst een waarschuwing had moeten krijgen. De rechtbank vindt van niet, omdat uit de Beleidsregels artikel 13b Opiumwet 2019 volgt dat bij bezwarende omstandigheden, zoals antecedenten, een waarschuwing kan worden overgeslagen. De burgemeester heeft zich volgens de rechtbank ook terecht op het standpunt gesteld dat sprake is van een ernstig geval.

En gelet op de grote hoeveelheid aangetroffen voorwerpen mocht de burgemeester aannemen dat het pand een rol vervulde binnen het drugscircuit, ook als geen feitelijke handel was geconstateerd. De sluiting kan als signaal worden gezien richting drugscriminaliteit, omdat er ernstige en omvangrijke drugsproblematiek is in Eindhoven. Daarom was de sluiting van de winkel noodzakelijk.

De sluiting was ook niet onevenredig omdat de huurder niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet op de hoogte was of kon zijn van de aangetroffen voorwerpen.

 

Evenredigheidstoets "nieuwe stijl"

De rechtbank past hier de evenredigheidstoets “nieuwe stijl” van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toe (ECLI:NL:RVS:2022:285). Dit houdt in dat de rechter voortaan een besluit van de overheid moet toetsen op geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid. Deze toets pakt niet goed uit voor de huurder,  de rechtbank wijst zijn beroep af.

 

Hoger beroep

De huurder laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep bij de Afdeling. Die is er snel klaar mee. Dat komt omdat de huurder in hoger beroep de gronden van het beroep bij de rechtbank heeft herhaald. Daarmee heeft hij geen redenen aangevoerd waarom de uitspraak van de rechtbank onjuist of onvolledig zou zijn. Het is dus niet verstandig om klakkeloos de gronden van beroep te kopiëren in hoger beroep, er moet gemotiveerd worden ingegaan op de uitspraak van de rechtbank. Omdat de Afdeling zich verder kan vinden in het oordeel van de rechtbank wordt het hoger beroep ongegrond verklaard en de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

17 oktober 2022

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Moet gemeente handhavend optreden tegen padelbanen?

Arrow

Is de professionele beheerder van een woning functioneel dader?

Arrow

Is dwangsom vanwege huisvesting arbeidsmigranten terecht opgelegd?

Arrow

Werd Wob-verzoek terecht geweigerd op grond van de Wet Bibob?

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten