Dwangsom Parking Lock & Fly bij Eindhoven Airport terecht?

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft bij besluit van 31 augustus 2020 Lock & Fly gelast om binnen vier weken de exploitatie van een parkeerterrein aan de Luchthavenweg te beëindigen vanwege met het bestemmingsplan strijdig gebruik. Doet Lock & Fly dat niet, dan verbeurt het een dwangsom van € 10.000,= per week met een maximum van € 120.000,=.

 

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit wordt bezwaar en beroep ingesteld, maar dat levert Lock & Fly niets op en wordt door haar vervolgens hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Hoger beroep

Hangende de hoger beroepsprocedure gaat het college over tot invordering van een bedrag van € 40.000,= vanwege verbeurde dwangsommen. Na ommekomst van de begunstigingstermijn van vier weken is de gemeente namelijk gaan controleren. Dan wordt vastgesteld dat Lock & Fly in de periode van augustus tot en met december 2021 en op 2 januari 2022 is doorgegaan met het bedrijfsmatig exploiteren van het parkeerterrein. Hierdoor verbeurt Lock & Fly volgens het college een dwangsom van € 40.000,=, die bij besluit van 9 maart 2022 wordt ingevorderd.

Gelet op het bepaalde in artikel 5:39 Algemene wet bestuursrecht heeft het hoger beroep mede betrekking op het invorderingsbesluit. In het hoger beroep staan dus zowel de last onder dwangsom als de invordering ter discussie.

 

Geen sprake van bedrijfsmatig parkeerterrein

Lock & Fly betwist dat sprake is van exploitatie van een bedrijfsmatig parkeerterrein. Het bedrijf verhuurt immers bedrijfs- en kantoorruimten met bijbehorende parkeerplaatsen. Daarnaast kunnen bezoekers gratis gebruik maken van parkeerplaatsen als zij andere diensten afnemen. Het betreft een breed pakket van diensten voor veelal reizigers die gebruik maken van Eindhoven Airport, zoals de verhuur van lockers en flexwerkplekken.

De Afdeling gaat hier niet in mee, nu Lock & Fly weliswaar parkeerplaatsen in combinatie met andere diensten op zijn website aanbiedt, maar niet is gebleken dat niet kan worden geparkeerd als je de locker of de flexwerkplekken niet gebruikt. Gelet op de wijze waarop Lock & Fly zijn diensten aanbiedt, waarbij het ook mogelijk is om parkeerplaatsen via de website van derden te reserveren, is de hoofdactiviteit het uitoefenen van een parkeerbedrijf. De Afdeling heeft hier ook bij betrokken dat vanwege de ligging van de parkeerplaatsen op drie minuten loopafstand van het vliegveld aannemelijk is dat het hoofddoel van de bezoekers is een parkeerplaats ten behoeve van een vlucht te verkrijgen.

 

Uitvoerbaar en handhaafbaar

Lock & Fly heeft ook nog aangevoerd dat de last niet uitvoerbaar en handhaafbaar is. Daar denkt de Afdeling anders over en vindt dat het college voldoende suggesties heeft gedaan om het verbeuren van een dwangsom te voorkomen, zoals het overleggen van huurovereenkomsten en kwitanties van de huur van flexwerkplekken en andere diensten van Lock & Fly in combinatie met de registratie van de kentekens van auto’s die op het terrein staan. Hieruit kan dan worden afgeleid met welk doel en hoe lang een auto staat geparkeerd.

Wat betreft de invordering is de Afdeling van oordeel dat het college met de rapporten die zijn gemaakt van de controles aannemelijk heeft gemaakt dat de overtreding niet was beëindigd.

 

Tegenbewijs

In hoger beroep wordt Lock & Fly de gelegenheid geboden om tegenbewijs te leveren.

Lock & Fly bestrijdt de juistheid van de bevindingen in de controlerapporten en heeft beeldmateriaal overgelegd. Dit mocht echter niet baten omdat er in acht verschillende weken is gecontroleerd en in al die weken is geconstateerd dat verschillende auto’s geruime tijd in ongewijzigde positie stonden geparkeerd. De toezichthouders hebben ook mensen geïnterviewd op het terrein, veelal met bagage. Die hebben verklaard dat zij gebruik maakten van de parkeerdiensten van Lock & Fly zonder andere diensten af te nemen. Twee bezoekers hebben los van elkaar verklaard twee respectievelijk zes dagen te hebben geparkeerd en daarvoor € 30,= respectievelijk € 45,=  te hebben betaald aan Lock & Fly, ook zonder andere diensten af te nemen. 

 

De uitspraak

Dit betekent volgens de Afdeling dat Lock & Fly er niet in is geslaagd om tegenbewijs te leveren en wordt het hoger beroep ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is opnieuw een parkeerinitiatief bij de Eindhoven Airport gesneuveld.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

23 januari 2023

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Massa is kassa?

Arrow

Dwangsom voor 'lachgaskoning' terecht?

Arrow

Alternatief nieuwbouw Geldrop

Arrow

Ontheffing Parkeerverbod Oude Kerkstraat Tilburg

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten