Een hele dure doos

De gemeente Den Haag verhaalt een bedrag van € 200,= op een bewoonster vanwege spoedeisende bestuursdwang omdat een doos met haar naam en adresgegevens is aangetroffen naast een aangewezen inzamelvoorziening op de Madridweg in Den Haag.

De bewoonster ontkent niet dat zij de doos daar heeft neergezet, ze vindt alleen het bedrag onredelijk en niet in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het verwijderen van de doos.

Nu de bewoonster niet ontkent dat het haar doos betreft, is zij overtreder van de Afvalstoffenverordening 2010 en mag de gemeente de kosten voor het verwijderen van de doos op haar verhalen. De discussie ziet dus enkel nog op de hoogte van het bedrag.

 

Kostenberekening van de gemeente

In beroep bij de Afdeling heeft de gemeente een kostenberekening overgelegd waaruit blijkt dat de verhaalbare kosten voor onder meer het ophalen, verwijderen en afstorten, het voertuig, het aansturen door de rayonmanager en de administratieve kosten € 199,57 bedragen.

De Afdeling is van oordeel dat de gemeente hiermee de verhaalde kosten niet heeft onderbouwd, alleen al omdat deze kosten volgens de berekening € 199,57 bedragen en € 200,= is verhaald, derhalve € 0,43 te veel. Het verhalen van een hoger bedrag dan de daadwerkelijke kosten is immers niet mogelijk. Ook niet als de gemeente bedoeld heeft het bedrag naar boven af te ronden, omdat ook dan meer wordt verhaald dan is toegestaan.

 

Onderbouwing van de kosten

Het beroep wordt gegrond verklaard waarbij de Afdeling opmerkt dat de kostenberekening enkel een specificatie bevat en geen onderbouwing van de hoogte van de kostenposten. De gemeente moet nu binnen acht weken een nieuw besluit nemen en daarbij motiveren waarom het bedrag van € 199,57 niet onredelijk hoog is.

 

Een dure doos

Als de gemeente erin slaagt om de kostenposten te onderbouwen, zal de conclusie zijn dat het bedrag van € 199,57 niet onredelijk hoog is. De bewoonsters schiet hier niet veel mee op, ze hoeft dan slechts € 0,43 minder te betalen.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

29 september 2022

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Massa is kassa?

Arrow

Dwangsom voor 'lachgaskoning' terecht?

Arrow

Alternatief nieuwbouw Geldrop

Arrow

Ontheffing Parkeerverbod Oude Kerkstraat Tilburg

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten