Flink balen

Flink B.V. heeft aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht een online bezorgdienst voor boodschappen. Enkele omwonenden ondervinden overlast en verzoeken de gemeente om handhavend op te treden.

 

Dwangsom

Omdat het gebruik van het pand aan Amsterdamsestraatweg als flitsbezorgdienst volgens de gemeente in strijd is met het bestemmingsplan “Amsterdamsestraatweg” wordt op 11 februari 2022 een last onder dwangsom opgelegd. De last houdt in dat Flink B.V. het strijdig gebruik moet staken en gestaakt houden op verbeurte van een dwangsom van € 20.000,= ineens als dit niet op tijd gebeurt.

Flink B.V. kiest eieren voor haar geld en sluit de vestiging, maar stelt ook bezwaar in. Het bezwaar is niet succesvol en ook het beroep bij de rechtbank levert niets op. Flink B.V. stelt hoger beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en vraagt daarnaast in voorlopige voorziening de last onder dwangsom te schorsen.

 

Spoedeisend belang

Hiervoor dient er een spoedeisend belang aanwezig te zijn. Dat is er volgens Flink B.V. Aangevoerd wordt dat er schade wordt geleden omdat de huur- en personeelskosten doorlopen, terwijl er geen omzet wordt gemaakt. En hebben toeleveranciers (bederfelijke) voorraden ingekocht, die ze nu niet aan Flink B.V. kunnen leveren.

 

Bestemmingsplan

Inhoudelijk voert Flink B.V. aan dat er wel degelijk wordt voldaan aan het bestemmingsplan, er is immers sprake van detailhandel en is dat op deze locatie toegestaan. Er worden boodschappen en producten voor dagelijks gebruik te koop aangeboden aan consumenten.

Met de rechtbank is de voorzieningenrechter van de Afdeling van mening dat niet wordt voldaan aan de omschrijving van het begrip detailhandel in het bestemmingsplan. Volgens de voorzieningenrechter moet er in ieder geval sprake zijn van een uitstalling van goederen voor de verkoop in het pand en dat is hier niet het geval. De aanwezige goederen worden hoofdzakelijk opgeslagen met het oog op bezorging bij kopers thuis. Verder wordt van belang geacht dat het voor de verkoop aanbieden, het bestellen en betalen niet in het pand plaatsvindt, maar online. En ook de levering vindt niet in het pand plaats, er wordt immers thuis bezorgd.

In de bezwaarprocedure heeft Flink B.V. het tij nog proberen te keren door de bedrijfsvoering aan te passen. Klanten kunnen nu ook binnenlopen om hun bestelling op te halen of ter plaatse een bestelling doen en die direct meenemen. Als een klant dat wil, mag die de rekken met boodschappen bekijken alvorens te bestellen. Ook dit kan de voorzieningenrechter niet tot andere gedachten brengen omdat deze verkopen moeten worden beschouwd als een ondergeschikte activiteit.

 

Financieel belang

Ook de financiële belangen van Flink B.V. geven volgens de voorzieningenrechter geen aanleiding om de last onder dwangsom te schorsen. De door Flink B.V. gestelde financiële schade is niet onderbouwd en een deel van de bedrijfsvoering is naar een ander pand in Utrecht verplaatst.

Verder heeft de voorzieningenrechter in de beoordeling betrokken dat het woon- en leefklimaat ter plaatse door het gebruik van de locatie door Flink B.V. onder druk staat.

 

Flink balen

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen. Dat is dus flink balen voor Flink B.V.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

13 oktober 2022

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Massa is kassa?

Arrow

Dwangsom voor 'lachgaskoning' terecht?

Arrow

Alternatief nieuwbouw Geldrop

Arrow

Ontheffing Parkeerverbod Oude Kerkstraat Tilburg

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten