Formule 1 Dutch Grand Prix gaat door!

Goed nieuws voor de fans van de Formule 1 en Max Verstappen! De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 augustus jl. uitspraak gedaan en het verzoek van vier milieu- en natuurorganisaties, waaronder Stichting Rust bij de Kust, om de natuurvergunning voor Circuit Park Zandvoort te schorsen, afgewezen.

 

Stikstofdeposities

Het circuit ligt naast het Natura 2000-gebied “Kennemerland-Zuid”. Volgens de milieu- en natuurorganisaties zullen als gevolg van het gebruik van het circuitterrein, waaronder de Formule 1 Dutch Grand Prix, de stikstofdeposities in het natuurgebied toenemen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, dat de natuurvereniging in 2019 heeft verleend, is juist van mening dat in de vergunde situatie sprake zal zijn van minder stikstofdeposities dan in de bestaande situatie.

 

Referentiesituatie

Voor de beoordeling of de natuurvergunning tot meer stikstofuitstoot leidt, moet de referentiesituatie worden vastgesteld. De nieuwe situatie moet dan worden vergeleken met de referentiesituatie. Volgens de voorzieningenrechter is de oorspronkelijke op 12 september 1997 verleende vergunning bepalend. Deze vergunning stond een jaarrond gebruik voor diverse auto-en motorsportactiviteiten en andere grootschalige evenementen en ook nog vijf dagen waarop de maximale geluidsniveaus niet gelden toe. Nu in de natuurvergunning van 2019 het gebruik vanaf 2021 is beperkt tot maximaal 337 racedagen per jaar breidt deze vergunning het gebruik niet uit.

 

Belangenafweging

De voorzieningenrechter maakt verder nog een belangenafweging, waarbij enerzijds het ecologisch belang en gezondheidsaspecten en anderzijds het publieke en economische belang bij het doorgaan van de Formule 1 worden betrokken. Deze belangenafweging valt in het voordeel van het circuit uit. Naast de forse investeringen in het circuit en de infrastructuur van Zandvoort en omgeving, het feit dat de natuurvergunning van 2019 minder activiteiten mogelijk maakt en het circuit in de periode 2019 tot en met 2021 beperkt is gebruikt, wordt een doorslaggevend belang toegekend aan het voortzetten van de activiteiten op het circuit, waaronder de Formule 1 op 4 september a.s.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

5 augustus 2022

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Massa is kassa?

Arrow

Dwangsom voor 'lachgaskoning' terecht?

Arrow

Alternatief nieuwbouw Geldrop

Arrow

Ontheffing Parkeerverbod Oude Kerkstraat Tilburg

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten