Gaat de snelfietsroute er komen?

De raad van de gemeente Veldhoven heeft op 16 maart 2021 het bestemmingsplan “De Run 4200, snelfietsroute” vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk om een fietsverbinding tussen bedrijventerrein “De Run” en de High Tech Campus in Eindhoven aan te leggen.

 

Slowlane

Deze fietsverbinding gaat onderdeel uitmaken van de zogenoemde Slowlane, een 32 km lange fietsroute die van Eersel, via bedrijventerrein “De Run” en de High Tech Campus, naar Geldrop loopt. Dit om economische locaties en groengebieden in de regio Eindhoven met elkaar te verbinden.

 

Beroep ingesteld

Een techniekbedrijf dat op “De Run” is gevestigd en Wijkvereniging Ooievaarsnest kunnen zich niet vinden in het bestemmingsplan en hebben beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In beroep heeft de raad de ontvankelijkheid van de wijkvereniging ter discussie gesteld, er zou geen procesbelang zijn en het beroepschrift zou niet zijn ondertekend door de juiste bestuursleden, maar daar maakt de Afdeling in haar uitspraak van 31 augustus 2022 korte metten mee. De wijkvereniging doet dus mee in beroep.

 

Bezwaren

Inhoudelijk is door de wijkvereniging aangevoerd dat het besluit niet goed is gemotiveerd omdat niet is onderzocht of het mogelijk is dat de snelfietsverbinding onderdeel gaat uitmaken van de regionale fietsverbinding tussen Eersel en Geldrop. Verder is volgens de wijkvereniging niet gemotiveerd wat het belang van de snelfietsroute is, omdat op de site van de gemeente Eindhoven is vermeld dat weinig fietsers van deze route gebruik zullen maken. Tenslotte is niet gemotiveerd waarom de snelfietsroute de bereikbaarheid van bedrijventerrein “De Run” zou verbeteren. De wijkvereniging vreest bovendien dat het woon- en leefklimaat van de wijkbewoners wordt aangetast omdat het aantal fietsers over het bestaande fietspad door het Ooievaarsnest zal toenemen. Het techniekbedrijf heeft aangevoerd dat de snelfietsroute ten koste zal gaan van de verkeersveiligheid. Vrachtwagens die van en naar het bedrijventerrein rijden, zullen het fietspad blokkeren door de krappe afstand tot de rijbaan.

 

Aantal fietsers per dag

De wijkvereniging en het techniekbedrijf zijn hierbij uitgegaan van 3.500 tot 5.000-6.000 fietsers per dag en ongeveer 600 vrachtwagens die dagelijks het tweerichtingsfietspad moeten kruisen. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties waarbij vrachtwagenchauffeurs slecht zicht hebben op fietsers. De raad komt echter op basis van verkeerstellingen uit 2019 en 2020 tot een veel lager aantal, te weten gemiddeld 2.350 fietsers per dag met uitschieters naar 2.800 fietsers en een spitsintensiteit van 350 fietsers per uur. Volgens de Afdeling mag van deze tellingen worden uitgegaan.

 

Veiligheid 

Verder heeft de raad aan de hand van verschillende beoordelingen, waaronder de verkeersveiligheid, een afweging gemaakt tussen de onderzochte routes en voor de route over De Run 4200 gekozen. Hierbij is het aantal potentiële verkeersonveilige situaties op de route onderzocht. En omdat het bestemmingsplan het fietspad van 4,5 m breed mogelijk maakt, is de Afdeling van oordeel dat het fietspad de toename van het aantal fietsers goed en verkeersveilig kan verwerken.

Met betrekking tot het argument van het techniekbedrijf dat ongeveer 600 vrachtwagens dagelijks het tweerichtingsfietspad moeten kruisen, heeft de Afdeling geoordeeld dat bij de inrichting van een fietspad verschillende maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Verder dat het techniekbedrijf aan de achterzijde wordt ontsloten waardoor het auto – en vrachtverkeer van het bedrijf het fietspad slechts ter hoogte van één zijstraat kruist.

 

Conclusie

De aangevoerde argumenten treffen aldus geen doel en het bestemmingsplan blijft overeind: de snelfietsroute mag worden aangelegd!

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

13 september 2022

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Massa is kassa?

Arrow

Dwangsom voor 'lachgaskoning' terecht?

Arrow

Alternatief nieuwbouw Geldrop

Arrow

Ontheffing Parkeerverbod Oude Kerkstraat Tilburg

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten