Moet Saunaclub Yin Yang dicht bijven?

De burgemeester van Roermond heeft geweigerd een exploitatievergunning te verlenen aan saunaclub Yin Yang en de drank- en horecavergunning ingetrokken. De burgemeester heeft zich laten adviseren door het Landelijk Bureau Bibob.

 

Advies Bibob

Op grond van het strafrechtelijk onderzoek is in het Bibob-advies de conclusie getrokken dat de leidinggevenden het mogelijk hebben gemaakt dat er bij de saunaclub voor een bedrag van minimaal € 140.000,= aan contant geld kon worden gewisseld door biljetten van € 50,= te wisselen voor bankbiljetten van € 500,=. Dit zou tenminste vier tot zes keer hebben plaatsgevonden. Hierdoor bestaat het vermoeden dat de leidinggevenden zijn betrokken bij witwassen. Zij hebben bovendien voor deze feiten transacties van het Openbaar Ministerie geaccepteerd. De burgemeester is daarom van mening dat er een ernstig gevaar bestaat dat de exploitatievergunning mede gebruikt zal worden voor het plegen van strafbare feiten.

De leidinggevenden van de saunaclub zijn het hier niet mee eens en stellen, nadat het bezwaar en beroep ongegrond werden verklaard, hoger beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Wat oordeelde de Afdeling?

In hoger beroep wordt onder andere aangevoerd dat er onjuistheden staan in het Bibob-advies en er zou een te beperkte selectie uit het strafdossier zijn gemaakt. Onjuist is dat er vijf tot zes keer strafbare feiten hebben plaatsgevonden nu volgens de leidinggevenden dit maar vier tot vijf keer is gebeurd en tot een maximum, en niet een minimum, bedrag van € 140.000,=. De Afdeling gaat hier niet in mee en overweegt dat zelfs als de geldwisselingen maar vier keer hebben plaatsgevonden daarmee vaststaat dat er meermalen grote, contante bedragen zijn gewisseld.

Verder wordt betoogd dat er geen ernstig gevaar bestaat dat de exploitatievergunning mede gebruikt zal worden voor het plegen van strafbare feiten. Volgens de leidinggevenden gaat het slechts om verdenkingen en zijn zij de transacties aangegaan om verdere imagoschade, zowel zakelijk als privé, te voorkomen. Daarmee zijn de transacties geen schuldbekentenis.

 

Witwaspraktijken

Op grond van een aanvullend Bibob-advies concludeert de Afdeling dat de leidinggevenden in het kader van een transactie elk € 45.000,= aan de Staat hebben betaald ter voorkoming van strafvervolging. Verder dat de leidinggevenden beiden hebben verklaard dat de verschillende geldwisselingen hebben plaatsgevonden, zij in ieder geval redelijkerwijs moesten vermoeden dat het geld dat zij van de zakelijke relatie innamen van een misdrijf afkomstig was en er geen geloofwaardige economische verklaring was voor het wisselen van grote geldbedragen. Als verklaring had de zakelijke relatie verteld dat de geldwisselingen nodig waren voor de financiering van een huis op Aruba, maar is het volgens de Afdeling ongebruikelijk dat een huis met contant geld wordt aangekocht en daarvoor over een lange periode grote geldbedragen worden gewisseld. Hiermee staat vast dat er strafbare feiten hebben plaatsgevonden.

 

Evenredigheidsbeginsel

Er wordt ook nog een beroep gedaan op het evenredigheidsbeginsel, de afwijzende beschikkingen pakken gelet op de ernst van de strafbare feiten onevenredig zwaar uit volgens de leidinggevenden. De Afdeling volgt hen niet en is van oordeel dat de burgemeester zich op het standpunt heeft mogen stellen dat in dit geval een ernstig gevaar bestaat. Er zijn ernstige strafbare feiten gepleegd en is niet uitgesloten dat het strafbare feit weer kan plaatsvinden, er gaat immers veel contact geld rond in de saunaclub. De leidinggevenden hebben ook aangevoerd dat de saunaclub al drie jaar gesloten was, een jaar op grond van de Opiumwet en daarna vanwege het weigeren en intrekken van de vergunningen. Dit is volgens de Afdeling op zichzelf een ingrijpend gevolg echter zijn er geen concrete gevolgen genoemd waarom de besluiten onevenredig uitpakken.

De Afdeling concludeert daarom dat het hoger beroep ongegrond is en bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Saunaclub Yin Yang moet haar deuren gesloten houden. 

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

3 oktober 2022

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Massa is kassa?

Arrow

Dwangsom voor 'lachgaskoning' terecht?

Arrow

Alternatief nieuwbouw Geldrop

Arrow

Ontheffing Parkeerverbod Oude Kerkstraat Tilburg

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten