Ontheffing Parkeerverbod Oude Kerkstraat Tilburg

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: “het college”) heeft bij besluit van 14 februari 2019 een door de Vereniging van Eigenaars Bisschop Zwijsenstraat (hierna: “de Vve”)  en een lid van deze Vve gedaan verzoek voor ontheffing van een parkeerverbod afgewezen.

 

Wat is er aan de hand?

De leden van de Vve wonen in een appartementencomplex aan de Oude Kerkstraat in Tilburg. De begane grond van dit complex bestaat uit garageboxen. Het lid van de Vve is gewend om zijn auto direct voor zijn garagebox te parkeren, hetgeen op grond van artikel 24 RVV 1990 niet is toegestaan. Om hier toch te kunnen parkeren heeft hij dus een ontheffing nodig. Op 13 november 2018 zijn de beleidsregels Verkeersontheffingen Gemeente Tilburg 2018 vastgesteld en kan op grond van artikel 3 van deze beleidsregels echter geen ontheffing voor het parkeren voor een in- of uitrit worden verleend.

De Vve en het lid van de Vve vangen zowel in bezwaar als in beroep bot en gaan in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Twee rechtsvragen zijn interessant en zal ik hiernavolgend bespreken.

 

Is de Vve belanghebbende?

Volgens het college en de rechtbank is de Vve geen belanghebbende. Dit komt omdat het verbod op grond van artikel 24 RVV 1990, waarin is bepaald dat een bestuurder zijn voertuig niet mag parkeren voor een in- of uitrit, zich richt tegen de bestuurder van een voertuig en aan de Vve zelf geen ontheffing kan worden verleend omdat die nooit als bestuurder  kan worden aangemerkt.

Hier gaat de Afdeling in haar uitspraak echter niet in mee. Kort gezegd komt het er op neer dat de Afdeling vindt dat het procederen door de Vve een effectievere rechtsbescherming biedt dan wanneer alle bewoners ieder voor zich gaan procederen. Het in rechte optreden valt ook binnen de doelstelling van de Vve, te weten het opkomen voor de belangen van de bewoners van het appartementencomplex, waarbij de Afdeling verwijst naar een uitspraak van 24 juni 2009. De Vve kan dus als belanghebbende worden aangemerkt.

 

Is er sprake van een uitrit?

Dat is niet het geval volgens de Vve en het lid van de Vve. De rechtbank en de Afdeling denken hier anders over. De Oude Kerkstraat, waarop de garageboxen uitkomen,  is een voor het verkeer openstaande weg. Dat de straat doodloopt, zoals door de Vve en het lid van de Vve is betoogd, doet hier niets aan af.

De Afdeling overweegt verder dat in het RVV 1990 geen definitie van een uitrit is opgenomen. Volgens de Afdeling is doorslaggevend of sprake is van een uitmonding op een weg die voor iedere verkeersdeelnemer ter plaatse duidelijk herkenbaar is als uitrit, waarbij wordt verwezen naar een uitspraak van 13 januari 1981 van de Hoge Raad (VR 1983, 27). Daarvoor speelt de bestemming ter plaatse en de constructie van de weg een rol, waarbij wordt verwezen naar een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 mei 2018.

Op basis van foto’s in het dossier en Google Streetview blijkt volgens de Afdeling duidelijk van een uitmonding op de openbare weg die aan de andere kant toegang geeft tot de garageboxen. De uitmonding zelf betreft een smalle strook die bestaat uit klinkers in een andere kleur en patroon dan de openbare weg. Hierdoor is het voor iedere verkeersdeelnemer herkenbaar dat het hier gaat om een strook die vanuit de garagebozen toegang geeft tot de openbare weg, aldus de Afdeling.

 

En verder?

De Vve en het lid van de Vve hebben ook aangevoerd dat het beleid om geen ontheffing van het parkeren op een in- of uitrit te verlenen onredelijk is. Dit treft echter geen doel omdat volgens de Afdeling het verlenen van een dergelijke ontheffing het risico op verkeersongevallen vergroot en tot onwenselijke situaties leidt omdat de openbare weg niet is ingericht voor deze wijze van parkeren.

Ten slotte worden door de Afdeling geen bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (de zogenaamde inherente afwijkingsbevoegdheid) aanwezig geacht. De Vve en het lid van de Vve hebben hiertoe naar voren gebracht dat het voor de bewoners van groot belang is dat ze in de buurt van hun woning kunnen parkeren gelet op de bovengemiddelde leeftijd van de bewoners, waarvan sommigen met beperkingen.

Deze vlieger gaat echter niet op omdat er volgens de Afdeling gewoon in de garageboxen kan worden geparkeerd en niet concreet is aangegeven dat de bewoners hun garageboxen hiervoor niet kunnen gebruiken of dat dit onevenredig belastend zou zijn. Dit is glashelder geformuleerd!

Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

18 april 2023

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Moet gemeente handhavend optreden tegen padelbanen?

Arrow

Is de professionele beheerder van een woning functioneel dader?

Arrow

Is dwangsom vanwege huisvesting arbeidsmigranten terecht opgelegd?

Arrow

Werd Wob-verzoek terecht geweigerd op grond van de Wet Bibob?

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten