Procesbelang

De raad van de gemeente Hengelo heeft op 12 februari 2020 het bestemmingsplan “A-1-zone 2019” vastgesteld. Dit plan heeft als doel het actualiseren van verschillende bestemmingsplannen met een consoliderend karakter. Een inwoner is het er niet mee eens en stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Lagere verkoopopbrengst 

Hij voert aan dat zowel hijzelf als andere ondernemers die in het verleden woningen die waren gesitueerd op het bedrijventerrein te koop hebben gezet zijn benadeeld omdat hun woningen een lagere waarde hebben opgebracht.

 

Dienstwoning of bedrijventerreinwoning

Op de zitting heeft de raad toegelicht dat in het vorige bestemmingsplan woningen op het bedrijventerrein waren aangemerkt als dienstwoningen en alleen bewoond mochten worden door personen die een band hadden met een bedrijf op het bedrijventerrein. In het bestreden plan zijn deze woningen aangemerkt als bedrijventerreinwoningen en is een binding tussen een bewoner en het bedrijf op het bedrijventerrein niet meer vereist.

De inwoner heeft zijn woning in 2015 moeten verkopen en stelt dat hij een hogere prijs zou hebben kunnen bedingen als zijn woning toen al was aangemerkt als een bedrijventerreinwoning.

 

Oordeel van de Afdeling

Met betrekking tot deze beroepsgrond overweegt de Afdeling dat de inwoner met een geslaagd beroep op dit punt niets meer kan bereiken. Immers heeft een geslaagd beroep enkel tot het gevolg dat de oude regeling waarbij de woningen op het bedrijventerrein worden aangemerkt als dienstwoning weer herleeft. Hij heeft daarom geen procesbelang en wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

15 augustus 2022

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Massa is kassa?

Arrow

Dwangsom voor 'lachgaskoning' terecht?

Arrow

Alternatief nieuwbouw Geldrop

Arrow

Ontheffing Parkeerverbod Oude Kerkstraat Tilburg

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten