Streep door vergunning biomassacentrale Diemen

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft op 9 september 2019 aan Vattenfall Power Generation Netherlands een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en in werking hebben van een biomassacentrale in Diemen.

In deze biomassacentrale zullen per jaar maximaal 212 kiloton houtpellets worden verbrand. De warmte die hierbij vrijkomt is bestemd voor huishoudens in Amsterdam, Diemen en Almere.

 

Milieueffectenrapport

Coöperatie Mobilisation for Environment (MOB) is het  niet eens met de vergunningverlening  en stelt beroep in bij de rechtbank.  In beroep heeft MOB aangevoerd dat voor deze centrale een  zogenaamd milieueffectrapport moet worden opgesteld en is dat ten onrechte niet gebeurd. Een dergelijk rapport is verplicht als de centrale moet worden aangemerkt als een installatie voor de verbranding van niet- gevaarlijke afvalstoffen en de centrale een capaciteit heeft van meer dan 100 ton per dag. Volgens de rechtbank zijn de houtpellets die in de centrale worden verstookt echter geen afvalstof. MOB krijgt dus ongelijk.

 

Hoger beroep

MOB laat het hier niet bij zitten en stelt hoger beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die moet de vraag gaan beantwoorden of  er sprake is van  afvalstof. Het antwoord op deze vraag hangt volgens de Afdeling af van de specifieke omstandigheden waarbij de intentie van degene die de stof levert doorslaggevend is. Als die stof voor de houder geen nut (meer) heeft, zodat deze stof een last is waarvan hij zich wil ontdoen, dan is er sprake van afvalstof. Hiervoor is niet zo zeer concrete informatie nodig over de herkomst van de houtpellets, maar is met name informatie over de herkomst van de houtresten waarvan de houtpellets zijn gemaakt en over de intentie van de houder daarvan essentieel, aldus de Afdeling.

 

Conclusie

De Afdeling oordeelt vervolgens dat Vattenfall de provincie te weinig concrete informatie heeft gegeven over de herkomst van de houtresten en over de intentie van degene die deze houtresten levert aan de producent van de pellets. Omdat hierover geen zekerheid  is gekregen, had het college van gedeputeerde staten  de houtpellets als afvalstof  moeten aanmerken en is een milieueffectrapport vereist. MOB krijgt dus in hoger beroep alsnog gelijk. De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond.

Voor Vattenfall is dit een hard gelag, na vier jaar procederen staat het bedrijf vooralsnog met lege handen. 

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

14 september 2023

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Is de professionele beheerder van een woning functioneel dader?

Arrow

Is dwangsom vanwege huisvesting arbeidsmigranten terecht opgelegd?

Arrow

Werd Wob-verzoek terecht geweigerd op grond van de Wet Bibob?

Arrow

Is woningcorporatie overtreder bij illegale bewoning?

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten