Woontorens Lichthoven fase 1

Deze uitspraak over het bestemmingsplan ‘Lichthoven fase 1 (kavels C en D) volgt in een reeks van uitspraken over woontorens in het gebied Lichthoven (de locatie van het oude postkantoor aan het stationsplein in Eindhoven). In de eerdere uitspraken (ECLI:NL:RVS:2022:3312, ECLI:NL:RVS:2022:3519 en ECLI:NL:RVS:2023:292) hebben omwonenden, net als hier het geval is, getracht de komst van woontorens te voorkomen. Ik heb hier op 22 november 2022 al over geschreven.

Dit bestemmingsplan maakt deel uit van een groter project om het gebied Lichthoven te ontwikkelen. Het bestemmingsplan maakt twee woontorens van maximaal 28 en 75 meter hoog mogelijk. In de beide gebouwen zijn maximaal 242 woningen en maximaal 1.000 m2 voor kantoren voorzien. Onder de gebouwen komt een parkeergarage met een capaciteit van 183 parkeerplaatsen.

 

Vrees van de omwonenden

De omwonenden vrezen onder andere voor parkeeroverlast en hittestress als gevolg van het bestemmingsplan. Ze zijn ook van mening dat de gemeente een milieueffectrapportage had moeten opstellen. Deze argumenten werden in de eerdere procedure ook aangevoerd en haalden toen, net als hier het geval is, de eindstreep niet.

 

Milieueffectrapportage

Wat de milieueffectrapportage betreft verwijst de Afdeling naar haar uitspraak van 16 november 2022 en stelt dat er tussen dit plan en de overige ontwikkelingen in het stationsgebied geen sprake is van een zodanige samenhang dat de ontwikkelingen voor toepassing van de m.e.r.-regelgeving één activiteit vormen. Er is immers niet gebleken van een financiële, organisatorische of bouwkundige samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen en dat de realisatie van de ontwikkeling die voorlag niet afhankelijk is van andere ontwikkelingen in het stationsgebied.

 

Hittestress

Ten aanzien van de vrees voor hittestress oordeelt de Afdeling dat met de hitte-analyse en de geactualiseerde cumulatienotitie de gevolgen van de met het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen op de hittestress voldoende inzichtelijk zijn gemaakt en daaruit blijkt dat er als gevolg van een toename van vegetatie, schaduw en water geen sprake is van een onaanvaardbare toename van hittestress. 

 

Parkeeroverlast

Op basis van de parkeernormen in de parkeernota 2019 bedraagt de parkeerbehoefte van het plan 156 parkeerplaatsen. Het plangebied is gelegen binnen 800 meter van het station en is op basis van het parkeerbeleid de verplichte HOV-reductie van 50% toegepast hetgeen resulteert in een parkeerbehoefte van 78 parkeerplaatsen. Omdat het plan voorziet in 183 parkeerplaatsen, waarvan 78 bedoeld zijn voor bewoners en gebruikers, wordt voorzien in de parkeerbehoefte van het plan.

 

Groenvoorziening

De omwonenden boeken nog wel een succesje. De Afdeling is met hen van oordeel dat in de planregels onvoldoende is geborgd dat er bij de realisatie van het plan wordt voorzien in die groenvoorzieningen die de effecten van het plan op de hittestress zodanig afvlakken dat er geen sprake is van een onaanvaardbare toename van hittestress. Met toepassing van de zogenaamde bestuurlijke lus wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld dit gebrek te herstellen.

Naar verwachting zal dit geen probleem zijn en zal ook dit plan overeind blijven.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

13 april 2023

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Streep door vergunning biomassacentrale Diemen

Arrow

Belanghebbende en mandelig eigendom

Arrow

Is een paardenstal toegestaan in een woonwijk?

Arrow

Woningsluiting na vondst explosieven terecht?

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten