Coronavirus themadossier: NOW-3: Wijzigingen per 1 oktober 2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt wederom verlengd. Dit keer met drie tijdvakken van drie maanden. Tot 1 januari 2021 komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor subsidie. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Corona-themadossier-NOW

De derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-3) is nog niet gepubliceerd. De hoofdlijnen van de regeling zijn wel al bekend gemaakt. Voor nu lijken de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW-2 te zijn:

  • verlenging van de NOW tot 1 juli 2021 met drie tijdvakken van drie maanden (tijdvak 1: oktober, november, december 2020, tijdvak 2: januari, februari, maart 2021, tijdvak 3: april, mei, juni 2021).
  • vanaf het tweede tijdvak geldt er minimale omzetdaling van 30% om aanspraak te maken op de NOW-3.
  • van het vergoedingspercentage (percentage subsidie van de loonsom) van 90% wordt in het eerste tijdvak 10% ingezet voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Het vergoedingspercentage wat rechtstreeks naar de bedrijven gaat, bedraagt dus 80% in het eerste tijdvak.
  • de subsidie kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80% in het eerste tijdvak, naar 70% in het tweede tijdvak naar 60% in het derde tijdvak.
  • bedrijven kunnen vanaf het eerste tijdvak een gedeelte van de loonsom laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling. In het eerste tijdvak is het vrijstellingspercentage 10% van de loonsom, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. Het kabinet noemt als oorzaken voor / voorbeelden van de daling van de loonsom natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In het laatste geval gaat het uitdrukkelijk niet om een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door de werkgever.
  • er vindt geen correctie meer plaats op het subsidiebedrag bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.
  • het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft bij het eerste en tweede tijdvak tweemaal het dagloon (gelijk aan de NOW-1 en NOW-2). In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon.

Het UWV streeft ernaar om de aanvragen voor het eerste tijdvak van de NOW-3 per 16 november 2020 te openen.

 

Contact opnemen

TRC Advocaten heeft de expertise om u bij te staan in dit traject. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de NOW, neem gerust contact met ons op.

Bianca van Rijswijk

Bianca van Rijswijk

Bianca van Rijswijk

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten