Een WIEG in huis sinds 1 juli 2020? Profiteer van extra geboorteverlof!

Tot 1 januari 2019 hadden partners van net bevallen moeders recht op twee dagen geboorteverlof. Op 1 januari 2019 is de WIEG in werking getreden. De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) geeft de mogelijkheid voor extra geboorteverlof voor partners die in loondienst werken. Deze wet is per 1 juli 2020 gewijzigd en geeft partners nog meer rechten. Welke dat zijn, leest u hier.

Blog-image-geboorteverlof-partners
 
Wie heeft er recht op geboorteverlof?

Recht op geboorteverlof, ook wel aangeduid als vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof, geldt voor de partner van degene die is bevallen. Dat is in veel gevallen de vader van het kindje, maar dat kan ook een tweede moeder zijn. Geboorteverlof kan worden aangevraagd door de partner van de moeder. Hierbij dient wel sprake te zijn van geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen, gehuwd samenwonen of erkenning van het kind.

 
Wat gold er tot 1 juli 2020?

Tot 1 juli 2020 hadden partners recht op eenmaal het aantal werkuren per week. Deze uren konden verspreid worden opgenomen, maar dat moest wel gebeuren binnen vier weken na de geboorte van het kind. Gedurende dit verlof werd het loon volledig doorbetaald door de werkgever.

 
Wat geldt er vanaf 1 juli 2020?

De regeling zoals hierboven omschreven geldt nog steeds, maar partners kunnen aanvullend maximaal 5 keer het aantal werkuren per week opnemen indien het kind op of na 1 juli 2020 is geboren.

Dit aanvullend verlof kan worden opgenomen in aaneengesloten perioden van minimaal een week nadat het (eerste) geboorteverlof van een week is opgenomen. Het verlof dient binnen zes maanden na de geboorte van het kind te worden opgenomen.

Gedurende het aanvullend verlof ontvangt de werknemer geen salaris maar een uitkering van UWV. De uitkering moet door de werkgever voor de werknemer worden aangevraagd. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Veelal zal het zo zijn dat de werkgever 70% van het salaris doorbetaalt, waardoor de werkgever degene zal zijn die de uitkering ontvangt.

 
Vraag het geboorteverlof tijdig aan

De werknemer die gebruik wil maken van het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof dient dit voornemen ten minste vier weken voor ingang van het verlof aan werkgever kenbaar te maken. De werknemer dient schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) aan te geven:

  1. in welke periode hij/zij het verlof op wil nemen en;
  2. de spreiding van het aantal gehele weken dat verlof wordt opgenomen.

De werkgever kan alleen vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen wijzigingen aanbrengen in de wens van de werknemer. Dus is er een baby op komst, profiteer dan vanaf nu van dit gewijzigde geboorteverlof.

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

10 juli 2020

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten