Einde dienstverband na twee jaar ziekte; let op wijze beëindiging dienstverband!

Werkgever let op! Ook na twee jaar ziekte dient het dienstverband op een juiste, door de wet voorgeschreven manier te worden beëindigd. Dit kan in beginsel op twee manieren. Indien er overeenstemming bestaat met de werknemer over beëindiging van het dienstverband dan kan het dienstverband worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. Indien werknemer niet in wil stemmen met beëindiging van het dienstverband dan dient bij UWV een ontslagvergunning te worden aangevraagd. Een ontslagvergunning zal in beginsel worden verkregen indien niet te verwachten is dat een werknemer binnen 26 weken hersteld zal zijn. 

 


Zorg er dus voor dat het dienstverband op één van de hierboven beschreven wijze eindigt. Doet u dit niet dan leidt dit tot onregelmatige opzegging en zeer waarschijnlijk ook tot toekenning van een billijke vergoeding. Ondanks het feit dat de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar is gestopt, wordt u dan toch geconfronteerd met (extra) kosten!

In de jurisprudentie speelde enige tijd geleden een zaak waarin het bovenstaande aan de orde was. Een werkgever organiseert een afscheidsreceptie voor een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Daarbij overhandigt de werkgever aan de werknemer een brief met als onderwerp “einde dienstverband”. In de brief wordt de werknemer bedankt voor de samenwerking en geïnformeerd over de afwikkeling van het dienstverband. 

De werknemer stelt zich (terecht) op het standpunt dat de brief als een opzegging moet worden beschouwd. De opzegging vindt, zoals uit het bovenstaande blijkt, plaats in strijd met de geldende regels. Werknemer verzoekt om een vergoeding wegens onregelmatig ontslag en een aanvullende billijke vergoeding. Beide vergoedingen worden toegekend. 

Zou de werkgever een ontslagvergunning hebben aangevraagd bij UWV en met inachtneming van de opzegtermijn hebben opgezegd dan was dat aanzienlijk goedkoper geweest. Er was dan immers geen vergoeding wegens onregelmatige opzegging verschuldigd aangezien er regelmatig zou zijn opgezegd. Een billijke vergoeding is evenmin aan de orde bij een regelmatige opzegging. En na twee jaar ziekte geldt geen loonbetalingsverlichting meer (tenzij er een sanctie is opgelegd door UWV) dus gedurende de opzegtermijn hoefde geen salaris te worden betaald. Had de werkgever de juiste weg bewandeld, dan had hij “gratis” einde van het dienstverband kunnen bewerkstelligen.

Mocht er twijfel zijn over de wijze van beëindiging van een dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid, neemt u dan contact op met één van de advocaten van TRC Advocaten.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP 

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

11 januari 2017

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten