Draag ik in 2020 lagere WW-premies af?

Tot 1 januari vond premiedifferentiatie plaats op basis van sectorindeling. Invoering van de WAB heeft ertoe geleid dat premiedifferentiatie plaatsvindt naar de aard van de arbeidsovereenkomst. In dit artikel worden de wijzigingen voor de af te dragen WW-premies besproken. 

De WAB heeft onder andere als doel om het voor u aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Logischerwijs leidt deze wetgeving tot aanpassing van het arbeidsrecht en dus wijzigingen voor uw bedrijfsvoering. Deze aanpassingen zijn gelukkig relatief helder en eenvoudig door te voeren in uw organisatie.

 

WAB-ww-premies-banner

 

Twee premiedifferentiaties

Premiedifferentiatie vond, zoals gezegd, plaats op basis van sectorindeling. Invoering van de WAB  heeft ertoe geleid dat premiedifferentiatie vanaf 1 januari 2020 plaatsvindt naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Er zijn twee premiepercentages voor de WW; een lage WW-premie en een hoge WW-premie.

De lagere premie is verschuldigd voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarin de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig is vastgelegd. De hoge WW-premie is verschuldigd in alle andere gevallen. De regering wil werkgevers met deze maatregel stimuleren om aan werknemers (eerder) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Maar hoe komt u nu in aanmerking voor de lage WW-premie?

‘U bent lagere premies verschuldigd voor werknemers met een schriftelijke
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarin de omvang van de te
verrichten arbeid eenduidig is vastgelegd.’

 

Administratieve vereisten

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie voor een werknemer die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dient u een schriftelijke arbeidsovereenkomst, ondertekend door beide partijen, in uw loonadministratie opgenomen te hebben.

Het kan voorkomen dat een werknemer werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarna de arbeidsovereenkomst van rechtswege is overgegaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In dat geval wordt niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste zoals de WAB dat stelt om voor een lagere WW-premie in aanmerking te komen.

Inmiddels heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald dat in die situatie waarin kan worden volstaan met een schriftelijk, door beide partijen ondertekend, addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) om toch in aanmerking te kunnen komen voor de lagere WW-premie (er hoeft dan dus geen geheel nieuwe arbeidsovereenkomst te worden opgesteld). Voorwaarden daarbij zijn dat uit het addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat geen sprake is van een oproepovereenkomst. Het addendum moet door de werkgever worden bewaard in loonadministratie.

Daarnaast zijn werkgevers verplicht op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst). Ook in de loonaangifte moet dit worden aangegeven.

Beschikt u momenteel nog niet over een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan wel een schriftelijk addendum op de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst? Dan heeft u tot uiterlijk 1 april 2020 de tijd om dat op te nemen in uw loonadministratie. Coulance halve mag u wel al vanaf 1 januari 2020 de lage WW-premie afdragen, mits de werknemer voor 1 januari 2020 in dienst is getreden. Als u niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden voldoet, dan bent u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

 

WAb-proof ondernemen

Meer weten over de wijzigingen die de WAB met zich mee heeft gebracht ? Onze juridische specialisten hebben een naslagwerk opgesteld waarin alle juridische zaken omtrent WAB aan de orde komen. Download het kennisdoc WAB-proof ondernemen in 2020 hier. 

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten