Hebben uw werknemers nog veel openstaande vakantiedagen?

De wettelijke vakantiedagen die een werknemer heeft opgebouwd over 2020 vervallen in beginsel per 1 juli 2021. In beginsel, want verval van wettelijke vakantiedagen vindt alleen plaats indien u uw werknemer tijdig heeft gewaarschuwd dat de wettelijke dagen zullen komen te vervallen. In deze blog leest u meer over deze verplichting!

 

Wettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel zes maanden na het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd. Dat betekent dus dat ieder jaar op 1 juli de wettelijke vakantiedagen die uw werknemers in het jaar daarvoor hebben opgebouwd komen te vervallen. Maar gebeurt dat ook automatisch en in alle gevallen? Het antwoord daarop is “nee”. De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als een werknemer niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Maar wanneer is daar sprake van?

 

Verplichting van de werkgever

Op u als werkgever rust de verplichting om ervoor te zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. In dit kader rust op u de verplichting om de werknemer ertoe te zetten om vakantie op te nemen én (!) de werknemer op precieze wijze en tijdig te informeren over een eventueel verlies van vakantierechten die niet tijdig worden opgenomen. Kortom, verval van de vakantiedagen kan alleen plaatsvinden indien u uw werknemer tijdig heeft gewaarschuwd dat de wettelijke dagen zullen komen te vervallen.

 

Informeer uw werknemers 

U kunt aan deze verplichting voldoen door alle werknemers tijdig schriftelijk en individueel te informeren hoeveel (wettelijke) vakantiedagen over dat jaar (of het voorgaande jaar, afhankelijk van het moment van waarschuwen) nog openstaan, dat die vakantiedagen vóór 1 juli na het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd dienen te worden opgenomen en dat de vakantiedagen bij gebreke daarvan komen te vervallen.

Het is aan u om te bewijzen dat aan deze verplichting is voldaan en dat de werknemer dus bewust en volledig geïnformeerd van de gevolgen daarvan zijn vakantiedagen niet heeft opgenomen.

 

Regel het nu

Als u nog niet aan de verplichting hebt voldaan, dan is het nu het moment om een dergelijke waarschuwing te doen uitgaan, zodat de wettelijke dagen uit 2020 daadwerkelijk per 1 juli 2021 komen te vervallen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten