Hoe lang heb ik recht op WW?

Op 1 januari 2016 veranderen de regels voor de opbouw en duur van de WW-uitkering. Wat betekent het in uw situatie? De basisuitkering van 3 maanden wanneer een werknemer van de 36 weken voor de werkloosheid 26 weken heeft gewerkt, blijft gehandhaafd. Ook wijzigt er niets aan de hoogte van de uitkering, namelijk de eerste twee maanden 75% en daarna 70%. In het sociaal akkoord zijn wel afspraken gemaakt over de verkorting van de WW-duur en langzamere opbouw.

Vanaf 2016 wordt in etappes de maximale WW-duur verminderd van 38 naar 24 maanden. Ieder kwartaal wordt de maximale opbouw met een maand verminderd. Uiteindelijk is in april 2019 de maximale WW-duur nog 24 maanden. Met name voor werknemers met een lang arbeidsverleden kan dat grote consequenties hebben. Zo heeft iemand nu na 24 dienstjaren recht op 24 maanden WW-uitkering. Onder het nieuwe recht heeft een werknemer pas na 38 gewerkte jaren recht op 24 maanden WW.

Ook wijzigt de opbouw van WW-rechten. Nu wordt per gewerkt jaar één maand WW-uitkering opgebouwd. Onder het nieuwe recht is dat alleen voor de eerste tien gewerkte jaren. Daarna is de opbouw een halve maand WW per gewerkt jaar.

De regels gelden voor nieuwe instromers in de WW. Iemand die voor 1 januari 2016 al een WW-uitkering ontving, behoudt zijn opgebouwde rechten.

Wat betekent het in de praktijk? Stel een werknemer is geboren in 1958 en wordt werkloos op 1 januari 2017. De werknemer heeft op basis van zijn arbeidsverleden 38 maanden WW opgebouwd. Er zijn op 1 januari 2017 in de nieuwe regeling 4 kalenderkwartalen verstreken en er wordt rekening gehouden met het lopende kwartaal. De maximale WW-duur is dan 38 maanden min 5 kalenderkwartalen dus maximaal 33 maanden WW. 

Vanaf 1 april 2019 kan iemand nooit langer dan 24 maanden een WW-uitkering ontvangen. Tot die tijd kan het maximum nog hoger liggen zoals uit vorenstaande voorbeeld volgt.

Wilt u weten hoe de nieuwe regels in uw situatie uitpakken, neem dan contact op met een van de arbeidsrechtdeskundigen. 

mw. mr. C.T.E. (Christianne) Verhaeg

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten