Maak van thuiswerken een succes!

Uit onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat Nederlandse bedrijven het thuiswerken hebben omarmd. Nederlandse bedrijven willen ook na de coronacrisis fors inzetten op thuiswerken. Het is dan ook van belang om aandacht te besteden aan uw thuiswerkbeleid: het is tijd voor een thuiswerkregeling en een thuiswerkovereenkomst!

 

Thuiswerkbeleid

Hoewel duidelijk is dat thuiswerken onderdeel uit zal blijven maken van onze toekomst, blijkt dat op dit moment slechts de helft van de werkgevers een thuiswerkbeleid heeft. Een belangrijk onderdeel van het thuiswerkbeleid zijn de thuiswerkregeling en de thuiswerkovereenkomst. Zodra uw werknemers structureel (hybride) thuiswerken, is het van groot belang om afspraken te maken met uw werknemers over het thuiswerken. Zo maakt u van thuiswerken een succes!

 

Thuiswerkregeling

In een thuiswerkregeling worden de algemene afspraken voor het thuiswerken vastgelegd. Op basis van de thuiswerkregeling kunt u een verzoek van uw werknemer om thuis te mogen werken beoordelen. In een thuiswerkregeling kan onder meer worden opgenomen welke functies voor thuiswerken in aanmerking komen, onder welke omstandigheden thuiswerken mogelijk is en het aantal dagen dat uw werknemers thuis mogen werken. Verder kunt u denken aan afspraken over de inrichting en de controle van de thuiswerkplekken.

 

Thuiswerkovereenkomst

In een thuiswerkovereenkomst maakt u afspraken met individuele werknemers over het thuiswerken. De thuiswerkovereenkomst vormt een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. In een thuiswerkovereenkomst worden de rechten en verplichtingen over en weer vastgelegd. Dit voorkomt (onnodige en kostbare) discussies achteraf.

In een thuiswerkovereenkomst dienen onder meer artikelen opgenomen te worden met betrekking tot:

  • de omvang van de thuiswerkzaamheden;
  • de (algemene) verplichtingen van de werknemer bij het thuiswerken, waaronder de bereikbaarheid;
  • de inrichting van de (ergonomische) werkplek en informatieplicht van de werkgever;
  • de beveiliging en privacy;
  • ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • intrekken van de toestemming om thuis te werken.

Ondernemingsraad

Let op dat meerdere onderwerpen in een thuiswerkregeling onder het instemmings- en adviesrecht van de ondernemingsraad kunnen vallen. Het is dan ook van belang om tijdig de ondernemingsraad te betrekken bij het opstellen van een thuiswerkregeling.

 

Hulp nodig?

Maak van thuiswerken een succesverhaal met een thuiswerkbeleid. De thuiswerkregeling en de thuiswerkovereenkomst zijn een goede manier om het structureel (hybride) thuiswerken vorm te geven.

Wilt u een thuiswerkregeling en/of een thuiswerkovereenkomst op maat? Of heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze blog? Neem dan gerust contact op met Team Arbeidsrecht van TRC Advocaten.

Rowan Rosens

Rowan Rosens

16 december 2021

Rowan Rosens

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten