Offerte herstructureringsdeskundige

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingevoerd. Daarbij wordt gestreefd om meer waarde te behouden door niet meteen een faillissement aan te vragen en de meerwaarde in beginsel ten gunste van de schuldeisers te laten komen. De schuldeiseres waarvan de rechten worden geraakt mogen daarover stemmen waarmee een akkoord tot stand kan komen. De schuldenaar kan gesaneerd verder.

De schuldenaar vergroot de kans op een succesvol akkoord als hij een herstructureringsdeskundige laat benoemen. De schuldenaar kan daartoe een verzoek tot de rechtbank te richten. De herstructureringsdeskundige wordt door de rechtbank benoemd en dient onafhankelijk en onpartijdig te zijn. De schuldeisers kunnen er dan vanuit gaan dat er goed naar hun belangen gekeken wordt en zullen eerder instemmen met een aangeboden akkoord

Bij het verzoek tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige dienen tenminste twee en maximaal drie namen van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen te worden aangedragen met daarbij de offertes voor de kosten verbonden aan de benoeming van de deskundige.

Aan TRC Advocaten zijn twee herstructureringsdeskundigen verbonden zijnde Corné Uitdehaag en Jeroen Hellendoorn die benoembaar zijn tot herstructureringsdeskundige.

Naast het werk van de herstructureringsdeskundige dient ook op financieel gebied zorg te worden gedragen voor een goede rapportage van de reorganisatiewaarde in vergelijking tot de waarde bij een faillissement. Dit kunnen wij doen in samenwerking met uw huisaccountant dan wel met samenwerkende accountants.

Indien u inschakeling van een herstructureringsdeskundige overweegt en u een offerte zou willen vragen voor de te verwachte kosten dan kunnen wij daarin voorzien.

U kunt een verzoek voor een offerte richten aan c.uitdehaag@trc-advocaten.nl of j.hellendoorn@trc-advocaten.nl waarna wij contact met u opnemen om indicatief een inschatting te maken van de tijdsbesteding en de kosten, waarna wij u van een offerte zullen voorzien.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen voor tekst en uitleg van de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige en de kosten die daarmee gemoeid kunnen gaan.

 

Wilt u meer weten over de WHOA? Bekijk hier onze WHOA informatiepagina. 

Corné Uitdehaag

Corné Uitdehaag

17 februari 2021

Corné Uitdehaag

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten