Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik vervangt splitsingsvergunning. Wat betekent dit voor het splitsen van woningen?

Sinds 8 augustus 2018 is het in Eindhoven niet meer nodig om een splitsingsvergunning aan te vragen. Dit komt door de intrekking van de Huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2016. Dit betekent niet dat het splitsen van een woning nu zonder vergunning kan plaatsvinden of dat de splitsingsvergunning die in het verleden is verleend, zijn rechtsgeldigheid heeft verloren. Wat betekent dit dan wel voor woningsplitsing in Eindhoven?

 

Splitsvergunning-gemeente-eindhoven-1

 

Splitsen van woningen in strijd met Paraplubestemmingsplan

Het aanvragen van de splitsingsvergunning was voorheen wel nodig als een eigenaar van een woning de betreffende woning wilde splitsen in meerdere woningen/ appartementsrechten. Het splitsen van een woning in meerdere woningen/ appartementsrechten is sinds 2018 in strijd met het Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing. Dit is een bestemmingsplan dat in heel Eindhoven geldt.

In afwijking van dit bestemmingsplan kan woningsplitsing toch mogelijk worden gemaakt als dat past in de omgeving. Dat wordt getoetst aan de hand van beleidsregels. Wordt aan de in de beleidsregels genoemde criteria voldaan, dan kan de omgevingsvergunning worden verleend. Wat als u een woning wilt splitsen?

Omgevingsvergunning

Als u een woning wilt splitsen, heeft u een omgevingsvergunning nodig voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan, oftewel een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik. Beschikt u over een (in het verleden verleende) splitsingsvergunning, dan is deze nog steeds rechtsgeldig voor het onderdeel ‘verbouwen’. Echter, u dient nog wel na te gaan of u tevens over een vergunning planologisch strijdig gebruik beschikt.

In de tot 2015 geldende Huisvestingswet was een bepaling opgenomen die een regeling gaf voor de situatie, waarin het bestemmingsplan belemmeringen gaf voor het realiseren van de beoogde splitsing. Een aanvraag om een splitsingsvergunning diende dan tevens te worden aangemerkt als een verzoek om vrijstelling van een bestemmingsplan als die vrijstelling nodig was om van de verleende vergunning gebruik te kunnen maken. Is de splitsingsvergunning onder de oude Huisvestingswet verleend, dan is het meestal zo dat een vergunning planologisch strijdig gebruik daarmee ook is verleend.

 

Illegale situatie

Is de splitsingsvergunning verleend nadat de nieuwe Huisvestingswet in werking is getreden, dan dient u ook te beschikken over een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik. Beschikt u enkel over een splitsingsvergunning en niet over een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik? Dan is sprake van een illegale situatie en dient u de omgevingsvergunning alsnog aan te vragen.

Voor een aantal wijken is het echter niet meer mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen. Onder de werking van de huidige beleidsregels wordt voor een zestal wijken, dat zijn de wijken die “op slot staan”, een dergelijke omgevingsvergunning niet meer verleend. Zodra de nieuwe beleidsregels in werking treden, komen daar nog eens twee andere wijken bij, te weten Hemelrijken en de Gildebuurt.

De nieuwe beleidsregels voor kamerverhuur en woningsplitsing van de gemeente Eindhoven zijn gereed. U leest hierover meer in het artikel dat ik eerder schreef: ‘Nieuwe beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing’. Zolang het college van burgemeester en wethouders deze nieuwe beleidsregels nog niet heeft vastgesteld, gelden de Beleidsregels Ruimtelijk Omgevingsrecht 2018 nog. De verwachting is dat de nieuwe beleidsregels in het tweede kwartaal van 2020 in werking treden.

 

Wilt u een woning splitsen in Hemelrijken of Gildebuurt

Wilt u een woning splitsen die in de wijk Hemelrijken of Gildebuurt is gelegen, dan dient de vergunningaanvraag ingediend te worden voor de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels. Vanzelfsprekend levert dat geen garantie op dat de gevraagde vergunning wordt verleend (aangezien er ook andere toetsingscriteria gehanteerd worden). Echter, zodra de nieuwe beleidsregels in werking zijn getreden, wordt de vergunning voor de splitsing van een woning die in de wijk Hemelrijken of Gildebuurt is gelegen, altijd geweigerd. Indien de betreffende woning in de wijk Hemelrijken of de Gildebuurt is gelegen, is bij het indienen van de vergunningaanvraag, zoals uit het voorgaande blijkt, dus haast geboden.

Hebt u vragen over woningsplitsing of wilt u weten of over alle benodigde vergunningen beschikt, dan kunt u zich daarvoor wenden tot de advocaten van de sectie Bestuursrecht van TRC Advocaten.

Evelien Geerings

Evelien Geerings

Evelien Geerings

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten