Werkgevers opgelet: het nevenwerkzaamheden- en studiekostenbeding gaan op de schop!

De Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zorgt ervoor dat de Nederlandse wet voor 1 augustus 2022 moet worden aangepast. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er nieuwe regels zullen gelden voor bestaande en nieuwe nevenwerkzaamheden- en studiekostenbedingen in de arbeidsovereenkomst.

 

Nevenwerkzaamheden

Uitgangspunt is dat een werknemer nevenwerkzaamheden mag verrichten. Dat zijn werkzaamheden die een werknemer buiten zijn werkrooster voor anderen verricht. Die nevenwerkzaamheden kunnen echter schadelijk zijn voor uw bedrijf, bijvoorbeeld omdat de werknemer daardoor minder goed functioneert of omdat de werknemer daarmee uw bedrijf concurrentie aandoet. Werkgevers leggen daarom vaak een verbod op tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. Dit verbod wordt in de arbeidsovereenkomst opgenomen door middel van een nevenwerkzaamhedenbeding. Het nevenwerkzaamhedenbeding is op dit moment niet in de Nederlandse wet geregeld. Maar daar komt per 1 augustus 2022 verandering in!

Vanaf 1 augustus 2022 geldt dat een werkgever een werknemer niet meer mag verbieden om buiten het werkrooster voor anderen arbeid te verrichten, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond is. U kunt dan denken aan redenen van gezondheid en veiligheid, het vermijden van concurrerende werkzaamheden, de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of schending van de Arbeidstijdenwet.

De rechtvaardigingsgrond hoeft niet in de arbeidsovereenkomst zelf opgenomen te worden, zodat het nevenwerkzaamhedenbeding in bestaande arbeidsovereenkomsten geldig blijft. Als een werkgever echter na 1 augustus 2022 een beroep doet op het verbod op nevenwerkzaamheden, dan zal hij daarvoor een objectieve rechtvaardiging moeten geven. Als die niet kan worden gegeven, dan is het verbod op nevenwerkzaamheden niet meer geldig.

 

Studiekosten

Als werkgever bent u verplicht om scholing aan te bieden die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie van een werknemer. Uitgangspunt daarbij is dat de studiekosten voor noodzakelijke scholing voor rekening van de werkgever komen. Het is echter niet ongebruikelijk om met een werknemer afspraken te maken over het terugbetalen van studiekosten. Deze afspraken staan in een studiekostenbeding.

Vanaf 1 augustus 2022 dienen verplichte opleidingen op basis van de wet of cao kosteloos aangeboden te worden en moet de tijd die met die opleidingen gemoeid gaat als arbeidstijd aangemerkt worden. Voor zover mogelijk dienen die opleidingen ook tijdens werktijd plaats te vinden. Bestaande en nieuwe studiekostenbedingen die worden overeengekomen voor het terugbetalen van dergelijke verplichte opleidingen zijn vanaf 1 augustus 2022 niet meer geldig.

 

Meer informatie of advies?

Om niet voor verrassingen te komen staan, adviseren wij u om toekomstige arbeidsovereenkomsten in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving. Wilt u meer informatie of wilt u uw arbeidsovereenkomsten aan laten passen? Neem dan gerust contact op met Team Arbeidsrecht van TRC Advocaten.

Rowan Rosens

Rowan Rosens

8 maart 2022

Rowan Rosens

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten