Coronavirus themadossier: Mijn kind kan nu niet naar school, maar ik moet werken. Wat nu?

Het coronavirus leidt tot tientallen vragen. Een van de vragen die werknemers met kinderen bezighoudt is de vraag: Wat zijn mijn rechten als werknemer nu mijn kinderen niet naar school kunnen?

kind-school-corona-virus

Het feit dat een kind niet naar school kan, is in beginsel geen aanleiding om niet te gaan werken. Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever. Uit die arbeidsovereenkomst vloeit voor de werknemer de verplichting tot het verrichten van arbeid voort. Er zijn echter omstandigheden denkbaar waarin het voor een werknemer met kinderen (tijdelijk) niet mogelijk is om aan die verplichting te voldoen. Deze omstandigheden kunnen gelegen zijn in de thuissituatie, bijvoorbeeld de opvang van kinderen.

 

Bijzondere vormen van verlof

De Wet kent een aantal vormen van bijzonder verlof, waaronder calamiteitenverlof, kort verzuimverlof en kortdurend zorgverlof. Op deze vormen van bijzonder verlof kan een beroep worden gedaan in de huidige crisis omtrent het coronavirus.

 

Wanneer recht op calamiteiten- of kort verzuimverlof?

Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Een voorbeeld waarbij een werknemer aanspraak kan maken op calamiteitenverlof is de situatie die nu is ontstaan. Kinderen kunnen niet naar school, omdat de school gesloten is en daarnaast niet naar de opvang, omdat ook de opvang van overheidswege uit is gesloten. Met deze omstandigheden worden ouders geconfronteerd en er zal niet altijd direct een oplossing zijn met betrekking tot de opvang van dat kind. In dat geval kunnen calamiteitenverlof en kortdurend verzuim verlof een rol spelen. Gedurende een korte periode (van maximaal enkele dagen) heeft de werknemer de mogelijkheid om opvang te zoeken voor zijn of haar kind.

 

En als opvang niet lukt?

Lukt het niet om binnen enkele dagen (ik denk dan zelf aan een dag of twee/drie, maar daarover bestaan geen vaste duidelijke regels en zal dus afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval) dan zal de werknemer in overleg moeten met de werkgever. Kan de werknemer de opvang niet geregeld krijgen en is het niet mogelijk om thuis te werken, dan zal gedacht moeten worden aan het opnemen van vakantiedagen of zelfs aan het opnemen van onbetaald verlof.

 

Is het kind echt ziek als gevolg van het coronavirus, dan kan een werknemer gebruik maken van kortdurend zorgverlof. Per jaar heeft iedere werknemer maximaal tweemaal de werktijd per week, recht op zorgverlof. Bij een dienstverband van 20 uur per week is dat dus 40 uur op jaarbasis. Tijdens het zorgverlof heeft een werknemer recht op ten minste 70% van zijn/haar salaris.

 

CORONAVIRUS THEMADOSSIER

Wij hebben een pagina speciaal ingericht voor het coronavirus met de laatste juridische updates omtrent het coronavirus en onze werkwijze in deze tijden. Bekijk deze hier.

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten