Coronavirus themadossier: Nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud vervangt regeling Werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting is per direct stopgezet door het kabinet. Het kabinet heeft daarvoor in de plaats de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Momenteel wordt er overleg gevoerd over de uitvoering van de nieuwe regeling.

Blog-now-coronavirus

 

De NOW houdt op hoofdlijnen het volgende in. Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

De NOW is de vervanger van de huidige regeling Werktijdverkorting. Voor de regeling Werktijdverkorting kunnen per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen voor de NOW. De exacte datum wordt door het ministerie SZW zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. We houden u op de hoogte als er nieuwe informatie over de regeling is.

 

Coronavirus themadossier

Wij hebben een pagina speciaal ingericht voor het coronavirus met de laatste juridische updates omtrent het coronavirus en onze werkwijze in deze tijden. Bekijk deze hier.

19 Mar 2020

Bianca van Rijswijk

New call-to-action

TRC Update