Coronavirus Themadossier: Vakantieverlof intrekken wegens corona; kan dat?

Uw bedrijf wordt geconfronteerd met de coronacrisis. Diverse werknemers hebben zich ziek gemeld en anderen werken thuis op advies van de overheid. Daarnaast hebben enkele werknemers (binnenkort) vakantie. Dat komt nu slecht uit. U heeft nog opdrachten lopen die tijdig afgerond moeten worden en u komt personeel tekort. Kunt u als werkgever van uw werknemers met vakantieverlof verlangen om alsnog te komen werken?


Corona-themadossier-verlof-intrekken-blog

 

Gewichtige redenen

Hoe zat het ook alweer met vakantieverlof? De wet bepaalt dat u verplicht bent uw werknemers ieder jaar in de gelegenheid te stellen vakantie op te nemen. De vakantiedagen worden door u vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij "gewichtige redenen" zich daartegen verzetten. Van gewichtige redenen is sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Overigens kan hiervan in een CAO of in het arbeidscontract worden afgeweken. Denk hierbij aan een verplichte vakantieperiode voor het hele bedrijf, zoals in de bouw.

De wet bepaalt echter ook: "De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, het vastgesteld tijdvak van de vakantie wijzigen." Dat geeft u als werkgever dus een mogelijkheid om het reeds verleende vakantieverlof in te trekken. Zoals hierboven al is gezegd is er sprake van gewichtige redenen indien uw bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord. Naar mijn mening kunnen productieproblemen als gevolg van de coronacrisis daar onder begrepen worden.

Instemmen of niet?

U zult wel eerst het overleg met uw (bijna) vakantie genietende werknemer aan moeten gaan. De wet stelt echter niet als voorwaarde dat de werknemer moet instemmen met het intrekken van het verlof. Ook als hij het er niet mee eens is, kunt u - mits dus uw bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord - het verlof intrekken.

Voor de goede orde: u zult uw werknemer nog steeds de kans moeten geven om in hetzelfde jaar voldoende vakantiedagen op te nemen. Het gaat dus om het verplaatsen van het vakantieverlof, de werknemer verliest daardoor niet zijn rechten op vakantiedagen.

kosten vergoeden

Het zou overigens goed kunnen zijn dat de werknemer schade lijdt doordat u diens vakantie intrekt (verplaatst). Bijvoorbeeld doordat de werknemer al een vakantiehuis of hotel heeft geboekt en heeft betaald. Het actuele gegeven dat veel grenzen gesloten zijn laat ik hier gemakshalve buiten beschouwing. Een werknemer kan uiteraard ook in eigen land op vakantie willen gaan, of gewoon vrij willen zijn.

De wet bepaalt dat u de schade die de werknemer daardoor lijdt - zoals annuleringskosten - dient te vergoeden. Ook als de werknemer aangeeft geen bezwaar te hebben tegen het intrekken van het vakantieverlof, dient u hem de schade die hij daardoor lijdt te vergoeden.

Wat als de werknemer de vakantie wil intrekken?

Dan de spiegelbeeldige situatie: uw werknemer heeft vakantie gepland maar wil daar bij nader inzien zelf op terug komen. Die situatie zal op dit moment mogelijk frequenter voorkomen. De werknemer kan niet naar het buitenland of ziet het niet zitten om zijn huis te verlaten. Als werkgever had u echter al rekening gehouden met het vakantieverlof en mogelijk komt u dat op dit moment eigenlijk best goed uit, vanwege een geringer werkaanbod. Moet u als werkgever hiermee instemmen?

Als een vakantie conform de wens van de werknemer is vastgesteld, is deze werknemer in beginsel gehouden ook daadwerkelijk in de betreffende periode vakantie op te nemen. Mocht de werknemer wegens onvoorziene omstandigheden deze periode willen wijzigen, dan zal hij in overleg met zijn werkgever moeten treden en heeft de werkgever de verplichting zich als goed werkgever te gedragen.

De strekking van de wetgeving over het nemen van vakantieverlof verzet zich ertegen dat een werknemer tegen zijn zin wordt gehouden aan een afspraak over de periode waarin vakantie zal worden opgenomen. Het lijkt mij voor de hand liggen dat een werknemer die als gevolg van alle overheidsmaatregelen vanwege corona niet naar zijn vakantiebestemming kan gaan, in zijn recht staat en van u als  goed werkgever kan verlangen dat de vakantieperiode wordt gewijzigd. Alleen indien u als werkgever voldoende zwaarwegende omstandigheden kunt aanvoeren, is er een mogelijkheid om een werknemer tegen zijn zin aan een gemaakte vakantieafspraak te houden. Ook hier kunt u dan denken aan het ernstig verstoord raken van uw bedrijfsvoering.

 

Conclusie

In het geval van gewichtige reden - waardoor uw bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord, bijvoorbeeld wegens de coronacrisis - kunt u reeds verleend vakantieverlof intrekken, dit wil zeggen verplaatsen. U dient de schade die de werknemer daardoor lijdt, zoals annuleringskosten, wel aan hem te vergoeden. Anderzijds kan een werknemer in geval van onvoorziene omstandigheden - zoals dezelfde coronacrisis - van u als goed werkgever verlangen dat u ermee instemt dat een reeds geplande vakantie wordt  verzet. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp - of over andere arbeidsrechtelijke kwesties - neemt u dan contact op met TRC Advocaten.

CORONAVIRUS THEMADOSSIER

Wij hebben een pagina speciaal ingericht voor het coronavirus met de laatste juridische updates omtrent het coronavirus en onze werkwijze in deze tijden. Bekijk deze hier.

Erik Vannisselroy

Erik Vannisselroy

Erik Vannisselroy

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten