Wijziging ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

In juli 2020 informeerde ik u over de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) die partners recht geeft op extra geboorteverlof. Opnieuw is er nieuws op het gebied van verlof voor ouders. Met ingang van 2 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof gewijzigd. Een gedeelte van het ouderschapsverlof kan vanaf dan (gedeeltelijk) betaald worden opgenomen.

 

Wat verandert er na 1 augustus?

Een ouder heeft recht op ouderschapsverlof tot een kind 8 jaar is. De duur van het ouderschapsverlof is maximaal 26 maal de arbeidsduur per week. Per 2 augustus aanstaande geldt dat een ouder minimaal 1 werkweek en maximaal 9 werkweken betaald verlof op kan nemen in het eerste jaar na de geboorte van een kind of na opname van een kind in het gezin (door middel van adoptie, mits het kind nog geen 8 jaar is).

Er is ook voorzien in een regeling voor ouderschapsverlof dat reeds loopt op 2 augustus. Voor die situatie geldt dat indien nog minimaal een week verlof bestaat, betaald verlof kan worden opgenomen, mits het kind nog geen jaar oud is.

Indien een ouder er voor kiest geen betaald ouderschapsverlof op te nemen of minder dan de maximale negen weken, dan geldt dat de weken die niet betaald zijn opgenomen (binnen dat eerste jaar) later onbetaald kunnen worden opgenomen. Dit uiteraard weer enkel tot het moment het kind de leeftijd van acht jaar bereikt.

 

Betaald verlof, hoe zit dat?

Betaald verlof klinkt aantrekkelijk maar wordt dan het volledige salaris doorbetaald? In principe niet, maar een werkgever kan daar natuurlijk wel voor kiezen. De wet schrijft voor dat de hoogte van de vergoeding 70% van het dagloon van de werknemer is, met een beperking op 70% van het maximum dagloon (max dagloon € 228,76).

De werkgever kan een uitkering voor betaald ouderschapsverlof achteraf aanvragen (een zogenaamde WAZO-uitkering). Deze aanvraag kan alleen zien op hele weken. Dat wil zeggen dat als een werknemer het verlof niet in hele weken maar in gedeelten opneemt, de werkgever pas een aanvraag kan doen als (tezamen) een werkweek verlof is opgenomen. De betaling kan in maximaal drie termijnen worden gedaan. De eerste termijn wordt na de aanvraag voldaan. Daarna kunnen eventueel nog twee vervolg betaalverzoeken worden gedaan.

Verder geldt dat als sprake is van een meerling voor ieder kind recht bestaat op 9 weken betaald verlof gedurende het eerste levensjaar.

Mocht een werknemer tussentijds uit dienst gaan of tussentijds in dienst treden, dan geldt dat het resterende betaalde verlof bij de nieuwe werkgever nog mag worden genoten, zolang het kind nog geen jaar is.

 

Europese richtlijn

Zoals bij zoveel regelgeving het geval is, is ook deze wijziging gebaseerd op een Europese richtlijn.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten van Team Arbeidsrecht.

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

28 juni 2022

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten